Raamatupidamisteenused

Igasuguse majandustegevusega kaasneb vajadus raamatupidamise järele. Raamatupidamine on majandusarvestus, mis peaks andma ettevõtjale ja õigustatud kolmandatele isikutele ülevaate konkreetses äris toimuvast. Raamatupidamine kajastab toimunud majandustehingud ja nendest tulenevaid nõudeid ja kohustusi raamatupidamisregistrites.

Ettevõtte raamatupidamine on küllaltki ajamahukas protsess. Kasutades meie teenuseid säästate Te aega kuna ei pea ise tegelema raamatupidamise korraldamisega ja saate 100% pühenduda enda ettevõtte põhitegevusele.

Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine, sealhulgas arvepidamine kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle ning ettevõtte finantsdokumentatsiooni korrasoleku tagamine.

Me hoiame korras Teie raamatupidamise, maksu- ja personaliarvestuse. Saate kindlustunde, et kõik kohustuslikud aruanded ja deklaratsioonid on alati õigeks ajaks esitatud. Teie mureks jääb vaid kord kuus meile vajalike dokumentide edastamine.

Meie klientideks on väikeettevõtted, kellel ei ole otstarbekas palgata põhitöökohaga raamatupidajat ning kes hindavad kliendisõbralikku, korrektset ning usaldusväärset teenust mõistliku hinnaga.

 • jooksev raamatupidamine
 • konkreetse perioodi  raamatupidamine
 • raamatupidamise sisseseadmine
 • algdokumentide töötlemine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • aastaaruande koostamine

Meie teenuse hind kujuneb läbirääkimiste käigus.

raamatupidamisteenused väikeettevõtetele